דיני הביטוח הלאומי


צוות המשרד מייצג מאות נפגעים בהליכים המוגשים אל המוסד לביטוח לאומי וועדותיו וכן בתביעות משפטיות המוגשות כנגד המוסד לבתי הדין לעבודה.


עורכי הדין קציר ואבן צור ייצגו בעבר את המוסד לביטוח לאומי כפרקליטים חיצוניים ועל כן הם נהנים מהיכרות מעמיקה עם דיני הביטוח הלאומי ואופן פעולתו של המוסד לביטוח לאומי. כיום הם מתרכזים בייצוג הנפגעים בלבד מול המוסד על כל ועדותיו וכן בבתי הדין לעבודה. בכך הם פועלים להגדיל עד למכסימום את זכויותיהם הסוציאליות של הנכים הקשים ביותר. המשרד רשם לעצמו הישגים משמעותיים בתחום ייחודי זה. הוא פעל להקנות ללקוחותיו קצבאות נכות וקצבאות תמיכה בסכומי עתק ובנוסף רשם לעצמו כמה מפסקי הדין התקדימיים ביותר של בתי הדין לעבודה בהם הוכרו מקרי התאבדות מורכבים וכן פגיעות חיצוניות לעבודה כתאונות עבודה לכל דבר.

דיני ביטוח לאומי