ביטוח גוף ורכוש

המשרד ייצג ומייצג חברות ביטוח זרות (איטליה ורוסיה) בעיקר בתאונות שעניינן פגיעות מכלי טיס ותאונות צלילה.
המשרד עוסק בהגשת תביעות רבות היקף בגין נזקי רכוש שארוע ובכלל זאת עסק בהצלחה בייצוג בעלי עסקים בשתי הדליקות שארעו במרכז דיזנגוף סנטר, השריפה בצומת ירקונים, הצפות בשטח הרשויות המקומיות, ייצוג עסקים שנפגעו מפריצת מי ביוב לים וכיוב.
המשרד מייצג רשויות מקומיות בתביעות שעניינן נזק רב היקף שנגרם למאות דיירים ובעלי עסקים כתוצאה מהצפת מי גשמים.
המשרד ייצג את המוסד לביטוח לאומי במשך שנים רבות בתביעות שיבוב העוסקות בנזקי הגוף של מבוטחי הביטוח הלאומי ובכלל זאת היה מעורב בתקדימים רבים הנוגעים לתחום זה.

ביטוח גוף ורכוש